Előadók

Clive Walker egyetemi tanár University of Leeds

A University of Leeds jogi iskolájának professzora, 1987 és 2000 között a Centre for Criminal Justice Studies igazgatója és a jogi iskola vezetője volt 2000 és 2005 között, valamint 2010-ben. Számos egyetem vendégprofesszora, pl. a George Washington és a Stanford Universityé, a University of Melbourné és a University of New South Walesé. Kutatásai és írásai a terrorizmus kérdéseit taglalják, kezdve az 1982-ben, a University of Manchesteren szerzett PhD-jével, amelyet számos könyv és cikk követett az Egyesült Királyságban és külföldön egyaránt. Legátfogóbb művét e témában, a Terrorism and the Law-t 2011-ben, az Arts & Humanities Research Council támogatásával jelentette meg. Jelenleg a belügyminisztérium terrorellenes törvényhozás független felügyelőinek különleges tanácsadója, és ugyanilyen szerepet töltött be korábban a 2004-es polgári védelemről szóló törvény tervezetét felügyelő parlamenti vizsgálóbizottság mellett is, amelynek tapasztalatait a Civil Contingencies Act 2004: Risk, Resilience and the Law in the United Kingdom (Oxford University Press, 2006) című könyvében összegezte. Médiajogi témában is publikál, legutóbb egy kötetet szerkesztett Free Speech in an Internet Era (Carolina Academic Press, 2013) címmel.

A terrorizmust támogató vélemények és a militáns demokrácia

A terrorizmussal szemben az államnak „militánsnak” kell lennie, ugyanakkor az állami fellépésnek fel kell ismernie, hogy a terrorizmus gyakorta a modernitásra és a késő modernitásra adott helyi reakció. Az intelligens militáns államnak (smart militant state) ezért a katonai válaszlépés olyan formáit kell kidolgoznia, amelyek többé-kevésbé állandósíthatók, és amelyeknek az alapvető értékekbe beilleszthető, és nem azokat az ideiglenes válsághelyzetben kiszorító formákat kell ölteniük. Az intelligens militáns demokrácia (smart militant democracy) fellépésének alapvetéseit követően a tanulmány célja az Egyesült Királyság teljesítményének vizsgálata a militáns demokráciák előtt álló klasszikus dilemma kontextusában. A kontextus lényege a megfelelő reakció a militáns beszédre: arra a beszédre, amely bizonyos mértékig ösztönzi a szélsőséges politikai erőszakot, amelyet azonban olyan módon tálalnak, amely elhatárolódik az erőszakban való részvételtől vagy akár a bűnsegély és a felbujtás hagyományos bűncselekményeitől. A dolgozat két állami militarista válaszlépést választ ki megvitatásra. Mindkettőt a 2006. évi terrorizmusellenes törvény szabályozta, és mindkettő a terrorizmusra irányuló közvetett felbujtáshoz és a terrorizmus dicsőítéséhez kapcsolódik.