Előadók

Fekete Balázs egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2003 óta a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatója, 2013 óta docense. 2008 óta a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója. LLM-fokozatát 2007-ben szerezte a leuveni Katholieke Universiteiten európai uniós és nemzetközi közjogból, PhD-jét 2011-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Fő kutatási területe az összehasonlító jog, beleértve a módszertani és a speciális kérdéseket is, emellett érdeklődik az Európai Unió joga és a jogfilozófia iránt is. Több mint félszáz magyar és idegen nyelvű cikk és könyvfejezet, valamint egy, az összehasonlító jogi gondolkodás újkori történetéről szóló monográfia szerzője (A modern jog-összehasonlítás paradigmái. Gondolat, 2010), több mint 20 konferencián adott elő különböző országokban.

Érvelési típusok a szólás- és sajtószabadság megalapozásával és korlátozásával kapcsolatban az Egyesült Államok Legfelső Bíróságának joggyakorlatában, és ezek értékszociológiai relevanciája

Ez a prezentáció az Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bírósága által a véleménynyilvánítás szabadsága tárgyában hozott egyes korszakalkotó ítéletek dekonstrukcióját tűzte ki céljául, a szociológiai értékek szemszögéből nézve. Alapvetően nem normatív értékkel bíró ítéletekként, hanem irodalmi szövegekként kezeli ezeket a döntéseket, és megkísérli feltérképezni a bíróság tagjai által alkalmazott különböző érveket. Ennek során első lépésként hat különböző típusú érvelést különböztet meg, amelyek vagy a szólásszabadság jogalapja, vagy annak bizonyos korlátozása mellett érvelnek. Ezek elemzését követően a prezentáció nyolc olyan alapvető értéket azonosít (igazság, társadalmi és politikai fejlődés, verseny, tájékoztatás, közérdek, köznyugalom, alkalmazkodás és a magánszemélyek védelme), amelyek segíthetik az USA Legfelső Bírósága által a szólásszabadság terén alkalmazott joggyakorlat megértését.