Előadók

John Campbell ügyvéd 4–5 Gray’s Inn Square, London

A londoni 4–5 Gray’s Inn Square és a johannesburgi Duma Nokwe ügyvédi kamara tagja – ez utóbbiban vezető tanácsos. Rendszeresen tár­gyal médiaperekben, és a legnagyobb és kiemelt fontosságú dél-afrikai rágalmazással és a magánélet védelmével kapcsolatos ügyek közül többhöz is ügyészként rendelték ki. Az Egyesült Királyságban és a Dél-afrikai Köztársaságban is egya­ránt képvisel média-, alkotmány-, verseny-, közigazgatási, büntető-, adó- és szabályozási jogi ügyeket a vizsgáló és fellebbviteli bíróságokon. Publikációinak témája a közjog és a rágalmazási jog. A Dél-afrikai Köztársaságban 2008 óta többször is tevékenykedett bíróként.

A rágalmazás jogának folyamatos változásai. A mulasztás kérdése, valamint a jó hírnévhez és a véleménynyilvánításhoz való jog összeegyeztetése az angolszász jogrendszerekben napjainkban

John Campbell amellett érvel, hogy a nemzetközösség által alkalmazott új rágalmazásjogi védekezés (ésszerű vagy felelős közzététel) valójában újra bevezeti a felróhatóságot mint a rágalmazás egyik elemét. Ennek teljes és kifejezett elismerése nagymértékben leegyszerűsíti majd a rágalmazási jogot, sokkal nagyobb átláthatóságot eredményezve, egyúttal megszüntetve a védekezésekben eleddig szükségszerűen benne rejlő bizonytalansági tényezőt (például a jóhiszemű véleményen [fair comment] vagy az igazság- és valóságtartalmon alapuló védekezés esetén, amelyek – gyakran igen összetett – értelmezési kérdésektől függenek).