Előadók

Láncos Petra Lea egyetemi adjunktus Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatója 2005-től, 2012 óta adjunktusa. A heidelbergi Max Planck Intézet kutatója volt 2006/07-ben. LLM-fokozatát európai és összehasonlító jogból az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen 2006-ban, PhD-jét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2012-ben, diplomáit konferenciatolmácsolásból a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Marc Bloch Egyetemen szerezte. Fő kutatási területe az európai közjog, különösen a nyelvhasználat szabályozását, az emberi jogokat, a kutatói szabadságot és a médiaszabályozást illetően. Számos cikke jelent már meg magyarul, angolul és németül.

Az európai értékek meghatározása és érvényre juttatása

A magyar Országgyűlés három éve fogadta el a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt. A törvény kapcsán az Európai Unió egyes tisztségviselői aggodalmukat fejezték ki, hogy a magyar médiajogi szabályozás nem felel meg az Európai Unió demokratikus követelményeinek és alapjogi standardjainak, mint az arányosság, a pluralizmus és a véleménynyilvánítás szabadsága. További jogi aggályokat fogalmaztak meg az Európa Tanács szakértői a média szabadságával, függetlenségével, valamint az illetékes szabályozóhatóság függetlenségével, semlegességével és elszámoltathatóságával kapcsolatban. Mindezek alapján mindkét vezető európai intézmény számos alapvető értéket és elvet jelölt meg, amelyek potenciálisan korlátozhatják a tagállamok médiajogi szabályozási szabadságát. Mindez szükségessé teszi, hogy közelebbről is megvizsgáljuk az Európai Unió és az Európa Tanács értékközösségében található demokrácia és pluralizmus elveket, különös figyelemmel a médiaszabályozásra és a végrehajtás lehetőségeire.