Előadók

Thomas Gibbons egyetemi tanár University of Manchester

A University of Manchester jogászprofesszora, 2000 és 2003 között az egyetem jogi iskolájának dékánja és vezetője volt. Fő kutatási területe a média- és a hírközlés jog és -szabályozás. A Journal of Media Law alapító szerkesztője, publikációi között ott találjuk a Regulating the Media (Sweet & Max­well, 1998) és a Peter Humphreyszal közösen írt Audiovisual Regulation Under Pressure: Comparative Cases from North America and Europe (Routledge, 2012) című köteteket.

Szólásszabadság, kommunikáció és az állam

Az emberi jogi irodalom azon irányzatára támaszkodva, amely elismeri a „pozitív” szabadságjogokat és az állam ezen jogok támogatásában betöltött szerepét, a tanulmány a szólásszabadság politikai és jogi doktrínái mögött meghúzódó szabadságjog fogalmát vizsgálja. Amellett érvel, hogy a szólásban való részvételre irányuló tevékenység értelmes koncepciója egy erősebb szólásszabadsághoz fűződő jogot hoz létre, mint az állami beavatkozásmentesség elleni védekezés. Ezenkívül az állami beavatkozás a jog megfelelő védelmezése érdekében is szükséges.