Előadók

Tom Lewis egyetemi docens Nottingham Trent University

A Nottingham Trent University jogi iskolájának docense, ahol 1997 óta tanít. Jogi és történészi tanulmányait az Oxfordi Egyetemen végezte, azután ügyvédként dolgozott. Jelenleg a nottinghami jogi iskola Centre for Conflict, Rights and Justice igazgatója, valamint nemrégiben az iskola kutatásvezetőjének is kinevezték. Érdeklődési területe az alkotmány-, az emberi jogok, a véleménynyilvánítás és a vallás szabadsága, amelyekről rendszeresen publikál.

Az aktivizmustól az önkorlátozásig. Az Európai Bíróság különös esete a politikai reklámok közzétételi tilalmának megváltozásával

Ez az előadás az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát vizsgálja a politikai reklámok televízióban és rádióban való közzétételére vonatkozó tilalommal kapcsolatosan, és különösen a Nagykamara Animal Defenders International kontra Egyesült Királyság ügyben hozott ítéletét, amelyben a bíróság eltért a politikai véleménynyilvánítás formáira vonatkozó tilalmakkal kapcsolatos szokásosan szigorú megközelítésétől. Az érvelés szerint ez az új megközelítés néhány igen súlyos problémát vet fel, nem utolsósorban amiatt, hogy az egyesült királyságbeli általános tilalmat a bíróság „általános intézkedésnek” minősíti, ami a korábbinál alacsonyabb szintű felülvizsgálatot eredményez.