Előadók

Ursula Cheer egyetemi tanár University of Canterbury, Új-Zéland

1982-ben vette át kitüntetéses diplomáját az új-zélandi University of Canterbury Law Schoolon, majd hat évig ügyvédként dolgozott. Azután Wellingtonban az igazságügy-miniszter beszédírója, később a miniszterelnök jogi tanácsosa lett. A Cambridge Universityn 1989-ben fejezte be mesterképzését, szakdolgozatának témája a cenzúra volt. Az Egyesült Királyság jogi bizottságában a főkancellár vezető jogi tanácsosának nevezték ki. Új-Zélandra 1994-ben tért vissza, ahol a canterburyi egyetemen jogot oktatott. 2009-ben szerzett doktori fokozatot az új-zélandi rágalmazásról szóló törvények lehetséges negatív hatásait (chilling effect) vizsgálva. Fő szakterülete a médiajog – John Burrows professzorral együtt jegyzi a 2010-ben már hatodszorra megjelenő Media Law in New Zealand című alapművet. 2012 óta a University of Canterbury egyetemi tanára.

A véleménynyilvánítás bimbódzó szabadsága az új-zélandi rágalmazásról szóló törvényben

Ursula Cheer az új-zélandi rágalmazási jogot érintő legjelentősebb aktuális fejleményeket vizsgálja meg, amelyek kiváló példaként hozhatók fel az új-zélandi emberi jogi kódexben garantált szólásszabadság gyümölcsöző hatásaira. Az értekezés középpontjában a minősített mentességen alapuló védekezés (qualified privilege defence) áll, amelynek alapján jelenleg a politikai viták bizonyos formái védelmet élveznek a becsületsértési/rágalmazási keresetekkel szemben. A szerző meglátása szerint minden jel arra utal, hogy ez a védekezés a tágabb értelemben vett közérdekűség alapján biztosított védekezés irányába mozdul el, és ezt az utat kell követnie. A prezentáció a Legfelső Bíróság legújabb ítéleteinek rövid bemutatásával egészíti ki a fejezetet, amely ítéletek a bíróságok közérdekűségen alapuló védekezés kialakítására való hajlandóságát jelzik. Nyilvánvaló, hogy a jogfejlődés kívánatos iránya tekintetében nincs konszenzus. Úgy tűnik, különösen problematikus a közérdekűségen alapuló védekezés alkalmazhatóságának megállapítása az egy konkrét kérdéssel foglalkozó online vitafórumokhoz fűzött kommentek tekintetében.