Előadók

Bartóki-Gönczy Balázs jogi szakértő Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

2010-ben vette át jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, valamint a Paris II Panthéon-Assas Egyetemen, 2011-ben szerzett LLM-fokozatot a Paris-Sud XI. Egyetem távközlési és űrjog képzésén. Szakmai pályafutását a Sofrecomnál kezdte Párizsban, 2011 óta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogi szakértője, emellett a Versenyjogi Kutatóközpontnak, valamint a párizsi Távközlési és Űrjogi Intézet Tanácsának (IDEST) is tagja. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatja jogi doktori tanulmányait, magyarul és idegen nyelveken is jelentet meg elektronikus hírközlési és médiajogi témájú cikkeket.

Az internetsemlegesség kérdése az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban

Az internet az életünk szinte minden területén változásokat indukál, ideértve a tartalom- és a médiafogyasztást is. Ez természetesen a ma ismert médiarendszerre is hatással van, amely – talán nem túlzás – forradalmi változásokon megy keresztül. Az előadás elsősorban olyan kérdéseket vizsgál, mint az egyes jogi fogalmak eróziója az internet korában, vagy a közszolgálati média helye a változó médiarendszerben. Elsőként – egy konkrét szolgáltatástípust bemutatva – azt a problémát ismerteti, hogy a jogrendszer egyre több esetben lemaradásban van a piaci folyamatokkal szemben, az új szolgáltatástípusok nem egy esetben szétfeszítik a jogszabályi fogalomrendszert. Ez ahhoz vezet, hogy hasonló szolgáltatások eltérő szabályozási teher alá esnek, ami torzítja a piacot. Második témaként a közszolgálati média helyét vizsgálja a megváltozott médiarendszerben, akként érvelve, hogy az állami szerepvállalás továbbra is legitim, azonban annak oka megváltozott, azaz az állami beavatkozást igazoló, a piac által ki nem elégített igény már más a digitális korban, mint az analóg világban volt.