Kiadványok

A Wolters Kluwer kiadásában, a Médiatudományi Intézet szakmai támogatása mellett megjelenő könyvsorozat

A Wolters Kluwer Kiadó Európa egyik vezető jogi és adóügyi kiadója. Magyarországon a legismertebb nyomtatott kiadványai a nagy múltú „KJK kommentárok” – az egyes jogterületekre vonatkozó szabályok tételes és részletes magyarázatai –, portfóliójának új elemei között pedig kiemelt helyen szerepel a Koltay András és Nyakas Levente szerkesztette médiatudományi sorozat, amely európai szinten is egyedülálló vállalkozás.

Válaszul a magyarországi médiatudományi könyvkiadás komoly hiányosságaira, a téma klasszikussá vált műveire, valamint az általános bevezető és a részletes elemző munkákra mutatkozó, főként szakmai és felsőoktatási igényekre, 2012-ben a kiadó a Médiatudományi Intézettel együttműködve indította el azt a könyv- és lapkiadási projektjét, amelynek célja a médiajog és a médiatudomány terültén egy magas színvonalú termékcsalád létrehozása volt. A megjelentetni tervezett könyvek felkutatásában, azok szakmai lektorálásában a Médiatudományi Intézet munkatársai működnek közre, a teljes körű kiadói szolgáltatást és a terjesztést a kiadó biztosítja.

Az együttműködés keretében eddig megjelentetett szakkönyvek egy részét magyarra fordított művek képezik, hozzáférhetővé téve az érdeklődő magyar olvasóközönség számára az idegen – elsősorban angol – nyelvű szakirodalom legfontosabb darabjait. A sorozat emellett a magyar és a nemzetközi médiaszabályozás összehasonlító elemzésének, valamint a magyarországi médiatörténet-kutatás legújabb eredményeinek biztosít széles körű nyilvánosságot. A könyvkiadási program harmadik pillérét az angol nyelven kiadott, és a nemzetközi piacon is terjesztett kiadványok jelentik: ezek között éppúgy helye van a magyar médiaszabályozás angol nyelvű kommentárjának, mint a magyar és külföldi kutatók, szakemberek médiaszabályozással kapcsolatos értekezéseinek.

A sajtó- és szólásszabadságról, valamint a médiaszabályozásról folytatott hazai és nemzetközi, sokszínű és életteli diskurzust a kiadó azzal is támogatni igyekszik, hogy a sorozatot Magyarországon és a nemzetközi könyvpiacon nemcsak papíralapú kiadásban, hanem epub és mobil-formátumban is terjeszti.

A későbbiekben más idegen nyelven született irodalmakra is kiterjeszteni kívánt könyvsorozat mellett az együttműködés keretében jelenik meg félévente az In Medias Res című folyóirat is, amely szerkesztői ars poeticája szerint nyitott fórumként működve, elfogulatlanul, a tudományosság kritériumainak megfelelően biztosít felületet a médiatudomány területén folytatott szakmai párbeszéd számára.

Eddig megjelent köteteink

 • Koltay András – Nyakas Levente (szerk.): Magyar és európai médiajog (új, átdolgozott kiadás, 2015) James Curran – Jean Seaton: Hatalom felelősség nélkül. A sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet Nagy-Britanniában (2015)
 • Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok (szerk.: Koltay András) (2014)
 • Lee C. Bollinger: A toleráns társadalom. Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott (2014)
 • Csehi Zoltán – Koltay András – Navratyil Zoltán (szerk.): A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban – az új Polgári Törvénykönyvre és az új Büntető Törvénykönyvre tekintettel (2014)
 • Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (2014)
 • Koltay András (szerk.): Media Freedom and Regulation in the New Media World (2014)
 • Perry Keller: Európai és nemzetközi médiajog. Liberális demokrácia, kereskedelem és az új média (2014)
 • Koltay András – Lapsánszky András (szerk.): Médiajogi kommentárok (2014)
 • Lányi András – László Miklós (szerk.): Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról (2014)
 • David Croteau – William Hoynes: A média mint üzlet. Nagyvállalati média és közérdek (2013)
 • Owen M. Fiss: Megosztott liberalizmus. A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca (2013)
 • Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896–1932 (2013)
 • Koltay András: Freedom of Speech: The Unreachable Mirage (2013)
 • Koltay András (szerk.): A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel (2013)
 • Robert W. McChesney: Mi a baj a médiával? Az Egyesült Államok médiapolitikája a 21. században (2013)
 • Paál Vince (szerk.): A magyarországi médiaháború története. Média és politika 1989–2010 (2013)
 • Cass R. Sunstein: Republic.com 2.0 (2013)
 • Ben H. Bagdikian: Az új médiamonopólium (2012)
 • Koltay András (szerk.): Hungarian Media Law (2012)
 • Koltay András – Nyakas Levente (szerk.): Magyar és európai médiajog (2012)
 • Koltay András – Lapsánszky András (szerk.): A médiaszabályozás kommentárja (2011) In Medias Res. Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról (2012–)

Előkészületben:

 • Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete
 • John Durham Peters: A szakadék szélén. A szólásszabadság és a liberális hagyomány

A kiadványokról bővebb információ:
http://media-tudomany.hu/kiadvanyok.php és www.complex.hu