Kiadványok

A Media Freedom and Regulation in the New Media World c. kötetről

A Médiatudományi Kutatócsoport 2013–2015-ös, „Az európai médiajogi gondolkodás alapjai, különös tekintettel a szólás-szabadság egyes kérdéseire” elnevezésű programja több jogterület kutatásait fogja össze – a különféle felfogások megismerése révén közelebb juthatunk annak meghatározásához is, hogy milyen megoldási modellek azonosíthatók a felmerülő médiajogi problémákkal kapcsolatban, mi az európai szabályozások „közös minimuma”, illetve létezik-e „legjobb gyakorlat”, és ha igen, melyik tekinthető annak. Az európai trendek leírása mellett legalább ennyire fontos pl. az amerikai, ausztrál stb. jogrendszer és azok egymásra hatásának vizsgálata.

A kutatócsoport több mint fél tucat eddig megjelent vagy előkészületben lévő kiadványa közül a Media Freedom and Regulation in the New Media World sokszínű szerzőgárdája tekintélyes, többségében külföldi média- és szólásszabadság-jogászokból áll. A kötetben szereplő tanulmányok a szólásszabadság és a médiajog aktuális problémáinak jelentős részét érintik, így a médiaszabályozás alapvető elvi kérdései mellett foglalkoznak az új médiaszolgáltatások és a digitalizáció által felvetettekkel is, az internetsemlegesség aktuális kihívásaival, az internetes újságírás és az anonimitás témájával, a kereskedelmi, illetve a közszolgálati média szabályozásának és az Európai Unió jogának viszonyával, vizsgálják az Európai Unió médiaszabadságra vonatkozó hatáskörét, áttekintik a rágalmazási jog újabb keletű változásait, elemzik az internetszolgáltatók felelősségét, a magánszféra védelmének lehetőségeit, a gyűlöletbeszéd újabb formáit, az Egyesült Államok, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát egyaránt.

A tanulmánygyűjtemény hozzájárulás a közös európai, valamint az amerikai és ausztrál kontinensen is folytatott médiajogi vitákhoz – a benne szereplő elméleti alapvetéseket és egy-egy probléma jelenlegi összképét tovább árnyalják, vagy új összefüggésbe helyezik a kötet szerzőinek a „Médiaszabadság és -szabályozás az új médiavilágban” című konferencián tartott előadásai.