Program

2015. 04. 24.

4. szekció

A JÓ HÍRNÉV ÉS A MAGÁNÉLET VÉDELMÉNEK KÉRDÉSEI 14.20–14.40 John Campbell A rágalmazás jogának folyamatos változásai. A mulasztás kérdése, valamint a jó hírnévhez és a véleménynyilvánításhoz való jog összeegyeztetése az angolszász jogrendszerekben napjainkban 14.40–15.00 Ursula Cheer A véleménynyilvánítás bimbódzó szabadsága az új-zélandi rágalmazásról szóló törvényben 15.00–15.20 Koltay András A közszereplők jóhírnév-védelme Európában 15.20–15.40 Val Corbett A képmáshoz fűződő jog és az elvi megalapozás nehézségei 15.40–15.55 VITA, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 15.55–16.15 KÁVÉSZÜNET

5. szekció

GYŰLÖLETBESZÉD ÉS TERRORIZMUS 16.15–16.35 Robert A. Kahn Sértő szimbólumok és a gyűlöletbeszéd szabályozása – hol legyen a határ? Egy amerikai megközelítés 16.35–16.55 Jeroen Temperman Az izgatás tilalma a nemzetközi jogban és a vallás 16.55–17.15 Clive Walker A terrorizmust támogató vélemények és a militáns demokrácia

6. szekció

MÉDIASZABADSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 17.15–17.35 Bartóki-Gönczy Balázs Az internetsemlegesség kérdése az Amerikai Egyesu¨lt Államokban és az Európai Unióban 17.35–17.55 Láncos Petra Az európai értékek meghatározása és érvényre juttatása 17.55–18.10 VITA, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
ZÁRSZÓ: 18.10