Szervezők

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja

A Médiatudományi Kutatócsoport 2012 júliusában jött létre a médiával kapcsolatos akadémiai szintű kutatások összefogására, tudományos publikációk megjelentetésére, szakmai rendezvények szervezésére és támogatására. Az MTA egyes kutatócsoportjait, hazai és külföldi egyetemeket és szakmai szervezeteket is összekapcsoló kutatások főbb vizsgálódási területe az európai, valamint az európai és a tengerentúli (pl. Ausztrália, Egyesült Államok, Kanada) összehasonlító médiajog; az új magyar Polgári törvénykönyv, a Büntető törvénykönyv és a média viszonya; a hazai és külföldi sajtó- és médiatörténet; média- és egyháztörténet.

A magyar és külföldi szaktekintélyek részvételével folytatott kutatások eredményességét számos magyar és idegen nyelvű tanulmány, kötet és konferencia mutatja. A szellemi műhely szakmai elismeréseként az internetről szóló nemzeti konzultáció előkészítéséért és lebonyolításáért felelős miniszterelnöki biztos felkérésére a kutatócsoport tagjai közül többen is részt vesznek a nemzeti konzultáció tudományos hátterének biztosításában.

A kutatócsoport által rendezett vagy támogatott konferenciák:

 • Személyiség és média a polgári és a büntetőjogban (2015)
 • Sajtószabadság és médiaszabályozás a 21. században (2014)
 • Személy és személyiség a jogban (2014)
 • Fejezetek az I. világháború médiatörténetéből (2014)
 • A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai (2013)
 • Média és identitás (2013)
 • A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945 (2013)
 • Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1920–1989 (2012)

A kutatócsoport által gondozott kötetek:

 • Klestenitz Tibor (szerk.): A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmányok. Budapest, MTA BTK, 2015 (előkészületben)
 • Klestenitz Tibor (szerk.): Médiatörténeti tanulmányok 2014. Budapest, MTA BTK, 2015 (előkészületben)
 • Paál Vince (szerk.): A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945. Budapest, MTA BTK, 2014
 • Tóth Benedek: Médiumok és valóságaik. Egy rendszerelvű médiaelmélet vázlata. Budapest, MTA BTK, 2014
 • Smuk Péter: A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete. A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái – európai standardok és közép-európai kihívások. Budapest, MTA BTK, 2014
 • Varsányi Krisztina: „Hírlik, hogy Bethlen…” Bethlen Gábor fejedelem a Német-római Birodalom korabeli nyilvánossága előtt német nyelvű nyomtatványok tükrében. Budapest, MTA BTK, 2014