Szervezők

Az NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete

A Médiatudományi Intézet 2011-es megalapítása óta végez médiával kapcsolatos összehasonlító és multidiszciplináris kutatásokat a Médiatanács, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, felsőoktatási és tudományos műhelyek munkájának támogatására, valamint az érdeklődő nagyközönség tájékoztatására a médiajog különféle ágai, a sajtó- és médiatörténet, a közösségi média, a gyermekvédelem és a médiaértés, valamint a Kárpát-medencei médiafogyasztás témakörében. Az intézet a magyar médiatudományi diskurzusban nemcsak a szakmai eseményeken való részvétellel vállal tevékeny szerepet, hanem maga is szervez kerekasztal-beszélgetéseket és konferenciákat, honlapján (www.mtmi.hu) folyamatosan tájékoztat a jelentős hazai médiatudományi rendezvényekről, blogján rendszeresen közöl aktuális, külföldi és magyar vonatkozású médiajelenségekkel kapcsolatos elemzéseket.

Az égisze alatt végzett kutatások eredményeit főként saját sorozatában, a 2014-ben már 14. kiadványát megjelentető Médiatudományi Könyvtárban és – azzal párhuzamosan – a honlapján teszi mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé. Továbbá megkülönböztetett figyelmet szentel a nemzetközi és hazai médiakutatás legjelentősebb eredményei megismertetésének: a Wolters Kluwer Kiadóval közösen 2012-ben elindított könyv- és folyóirat-kiadási programjában elsőként közli magyar fordításban a médiatudomány külföldi alapműveit, szolgál az aktuális hazai és nemzetközi médiaszabályozás magyarázatával, a hazai médiakutatás kiemelkedő összegzéseinek bemutatásával. Az intézet szakmai gondozásában jelenik meg félévente az In Medias Res című folyóirat, benne a szólásszabadság és médiaszabályozás tárgyában készült hazai és külföldi cikkekkel, ezenkívül lehetőséget biztosít a hasábjain megjelent írásokra adott reflexiók közlésére is.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Médiatudományi Kutatócsoportjával közös vizsgálódásai az európai médiajogi, az új Polgári törvénykönyv, valamint a média-, sajtótörténeti és médiaetikai kérdések területét ölelik fel – az együttműködés eredményeit közös konferenciákon és kötetekben tárják a nyilvánosság elé. Mindemellett kiemelten fontosnak tartja a következő generáció médiakutatásának elősegítését, ezért ösztöndíjat alapított egyetemi hallgatók egyéni kutatásainak támogatására: 2015-ben második alkalommal díjazta az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készülő diákok kutató-, és az őket segítő tanárok konzulensi munkáját.